No results found

Your search did not match any results.

We suggest you try the following to help find what you’re looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.
Trending Questions
 

DevOps voor ontwikkelaars

Patrick Debois, een pionier van de DevOps-beweging, praat over de huidige staat en de toekomst van DevOps naarmate de technologie-stack zich ontwikkelt.

 

Plannen en coderen

Een volledige pakket voor softwareontwikkeling helpt u bij de gehele cyclus, van planning tot implementatie. Hiervoor is de plan-en-codefase vereist, inclusief Agile-planning, taaktracering, versiebeheer en codebeoordeling.

 

CI/CD-pijplijn: een essentieel hulpmiddel voor DevOps

Hoewel DevOps een culturele verandering voor ontwikkelaars inhoudt, is het ook essentieel om de juiste hulpmiddelen te hebben. Door de pijplijn voor continue integratie en continue levering (CI/CD) te automatiseren, kunnen ontwikkelaars sneller nieuwe functies leveren aan eindgebruikers, terwijl ze toch verzekerd zijn van hoge kwaliteit.

 

Op containers gebaseerde CD

Met continue implementatie (Continuous Deployment, CD) kunnen operationele teams automatisch codewijzigingen vrijgeven en deze telkens in korte cycli op een betrouwbare manier implementeren. Het gebruik van containers heeft de mogelijkheden op het gebied van CD veranderd.

 

Continue bewaking

Bij continue bewaking (Continuous monitoring, CM) bewaken management- en bewakingsteams 24 uur per dag, 7 dagen per week toepassingen en infrastructuur om downtime te voorkomen. Gebruik de Oracle Management Cloud (OMC)-service om de flexibiliteit van DevOps te vergroten met bewaking, logboekanalyse en indeling.

Cloudservices

Met Oracle Cloud Services kunnen ontwikkelaars een CI/CD-pijplijn gebruiken om DevOps te realiseren in hun organisaties.


Tools van derden

Deze opensourcetools maken DevOps-automatisering mogelijk, waardoor integratie met beheerde cloudservices eenvoudiger wordt.

Video's

 

Een nieuwe visuele toepassing maken in Visual Builder Studio (12:26)

 

Docker en Kubernetes CI/CD met Visual Builder Studio (5:52)

 

De levenscyclus van visuele toepassingen beheren met Visual Builder Studio (10:09)